תפריט נגישות

דבר משפחות חללי האיבה

הנכם מבקרים באתר "יזכור" ייחודי בו מכבדת עירנו עכו, המדינה וכל המבקר בו, את זכר הנופלים אשר קיפחו את חייהם, בארץ ובניכר, בפעולות איבה וטרור רצחני. כאן מונצחת דמותם של הנופלים כגלעד של זיכרון.

הטרור מלווה את תושבי ארץ ישראל מראשית הציונות וימי חידוש ההתיישבות בארץ ישראל, פעולות ואירועי טרור הכו בארצנו עוד טרם הוקמה המולדת, ואלו לא פסקו אף לאחר הקמתה של מדינת ישראל. לדאבון הלב הן מתרחשות עד היום הזה, על אדמת ישראל ומעבר לגבולותיה, ברחבי העולם. 

כתוצאה מפעולות איבה אלו נהרסו חייהם של משפחות רבות אשר נותרו המומות ואבלות על יקירם שהלכו לבלי שוב. אין בכוחן של המילים לתאר את גודל אובדנן.

בני המשפחות לעולם יישאו על לבם את מראה יקיריהם ואת זיכרון היותם. לעד יישאו על לבם את הכאב שאינו מכהה עם השנים ואינו חדל בחלוף הזמן. להיפך, הגעגועים ליקירים רק מתגברים ככל שהזמן עובר, ותחושת ההחמצה על אובדן החיים צובטת את הלב בלא מרפא. 

הידיעה שניתן לשתף את העם ברחשי הלב האבל, ולמלא את החלל על ידי הנצחת הנופלים במילים, בתמונות, בציוני דרך של כל אחד וכל אחת מהם -  יש בה מעט מן הנחמה.

כל אדם - נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, חיילים ואזרחים - אשר גורלו הנחה אותו להיות בשעת המפץ במקום כזה או אחר, ולשלם בנפשו את מחיר עצמאותנו וזהותנו, הוא עולם ומלואו של חיים שנגדעו, של נפשות פעילות ויוצרות בעולם הזה. 

מאחורי כל תמונה ישנו סיפור חיים של אנשים שרק החלו את מסע חייהם. סיפורי חיים של אנשים שכבר נשמו אוויר פסגות ועדיין המשיכו לפסוע במעלה ההרים והאתגרים. סיפורי חיים של צעירים שחלמו חלומות. 

כל שם הוא אוסף של זיכרונות חיים ונושמים, אדם שהיה ואינו עוד.

הזיכרונות הכתובים, התמונות המדברות, הרגעים המתועדים באתר זה – כל אלה הן חוליה נוספת בשרשרת ההנצחה והזיכרון של המשפחות, זו שכולנו מחויבים לשמור אותה ולשאת אותה איתנו להמשך דרכנו כעם חופשי בארצו.

אנו המשפחות השכולות מזמינים אתכם, המבקרים, לקחת אתכם קצת מכל זיכרון הטמון בין הדפים, ולאורך כל מסע חייכם  - לזכור ולא לשכוח את הנופלים -  למענם. למעננו.

שירלי טימור, 
אחותו של מאור הרוש אשר נרצח בפיגוע בבורגס, יולי-2012


בניית אתרים: לוגו חברת תבונה