תפריט נגישות

סמ"ר שלום בן עמי ז"ל

מדברי מפקדו של שלום ז"ל


"שלום ביצע את תפקידיו למופת, בצורה מקצועית, ומעבר לכל התבלט בגדוד כחייל עניו וצנוע. אהבתו את הזולת ונכונותו לסייע לכל הינם דוגמה הראויה לציון. זכרו חקוק בלבנו. נלקחת מאיתנו בטרם עת, יד המרצחים השיגה אותך. אהוד היית על חבריך, חייל למופת. התנדבת לשרת ביחידתנו, ביודעך את הסיכון שאתה נוטל על עצמך. שירתת מתוך אמונה בדרכך ובדרכו של צה"ל, מתוך הצורך להגן על יישובי הצפון. פה בגדוד, הכל הכירו אותך ואהבוך, ידעו שיש על מי לסמוך"

בניית אתרים: