תפריט נגישות
יד לבנים
סניף עכו
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני עכו, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם, בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בניית אתרים: