תפריט נגישות

רב"ט ברוך סמוחה ז"ל

מכתב ממפקד הפלוגה


קווים לדמותו

הרושם הראשוני שעשה עלי ברוך הייתה הופעתו השקטה, המאופקת, דמותו של נער אשר הפיץ סביבו בטחון ושאר רוח.
למרות הופעתו השקטה הוא היה בעל רצון עז, כוח סבל, ויכולת לבצע כל משימה ומשימה אשר הוטלה עליו.
ברוך היה תמיד מלא רוח התנדבות, תמיד התנדב למבצעים ותמיד היה ראשון בכל מקום שם נדרשה עזרה.
התכונה הזאת לעזור לאחרים הייתה בולטת אצלו במיוחד.
עם סיום התפקידים אשר הוטלו עליו היה תמיד מטה שכם לעזור לחבריו.
זכור לי מקרה שלאחר כ-11 שעות נהיגה שאלנו אותו: "ברוך נשלח חייל להחליף אותך?"
פנה הוא: "לא אין צורך אני אחזיק מעמד הרי שאר החברה גם הם עייפים."
כך תמיד יישאר בזיכרונינו.

מפקד הפלוגה.


בניית אתרים: